Llety Eisteddfod Tregaron 2020 Accommodation
West Wales Holiday Cottages
01239 810033

Llety Eisteddfod Tregaron 2020 Accommodation

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Ceredigion yn 2020! Mae'r Eisteddfod yn ddathliad o ddiwylliant a'r iaith yma yng Nghymru, ac fe'i chynhelir yn ystod wythnos gyntaf Awst bob blwyddyn. Mis Awst 2020 bydd yr Eisteddod yn cael ei cynnal yn Tregaron, y tro cyntaf i'r Eisteddfod fod yn Sir Ceredigion ers 1992, a'r tro cyntaf erioed i'r ŵyl i ymweld a thre Tregaron.

Isod fe allwch ddarganfod bythynod mewn hanner awr o'r maes sydd ar gael i'w llogi o 30fed o Orffenaf 2020. Pan nad ydych yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod, gallwch ddarganfod harddwch ac ysblennydd Sir Ceredigion, o'r traethau euraidd i bentrefi harbwr prydferth.

Dewch i aros mewn bwthyn gwyliau croesawgar yn ystod Eisteddfod Ceredigion 2020.

The National Eisteddfod is coming to Ceredigion in 2020! The National Eisteddfod is a celebration of culture and language in Wales, and will be held during the first week of August each year. In August 2020 the festival will be held in Tregaron, the first time that the Eisteddfod has been held in Ceredigion since 1992, and the first time ever in Tregaron.

Below you can find cottages in half an hour from the Maes, that are available to let from the 30th of July 2020. When you are not taking part in the Eisteddfod, you can discover the splendid beauty and splendour of Ceredigion from golden beaches to beautiful harbour villages.

Come and stay in a welcoming holiday cottage during Eisteddfod week 2020.

3 active