About us - West Wales Holiday Cottages
West Wales Holiday Cottages
01239 810033

About us

West Wales Holiday Cottages is a family run business on the Cardigan Bay coast, established in 2005 by father and son, David and Matthew Witt. Covering all of West Wales, we offer a wide variety of holiday properties in Pembrokeshire, Ceredigion and Carmarthenshire.

By gathering so many properties together on one easy-to-search website, we make it simpler for holidaymakers to find the perfect independent holiday cottage for their needs and book it online. Their booking is made direct with the property owner who takes over from that point.

Our service

The properties on our website are advertised by their owners; we are not a traditional cottage agency, we don’t own, manage or inspect properties.

We aim to provide the best possible service to the benefit of both visitors and cottage owners, so that more people can come here and discover the beauty of West Wales and the warmth of its welcome.


AMDANOM NI

Mae West Wales Holiday Cottages yn fusnes teuluol wedi lleoli ar arfordir Bae Aberteifi. Fe sefydlwyd y cwmni yn 2005 gan tad a mab, David a Matthew Witt. Gan gwmpasu Gorllewin Cymru i gyd, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fythynnod gwyliau yn Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn gwnued hi yn hawdd i bobl ddarganfod gwyliau perffaith ar gyfer eu hanghenion, drwy gasglu bythynnod gwyliau annibynol gydai gilydd ar un wefan syml ei chwilio, ac yna medru archebi ar lein. Mae eich archeb yn cael ei wneud yn uniongyrchol gyda’r pherchennog, sydd wedyn yn cymryd yr awenau o'r pwynt hwnnw ymlaen.

EIN GWASANAETH

Nid ydym yn asiantaeth bythynnod traddodiadol. Mae'r bythynnod ar ein gwefan yn cael eu hysbysebu gan y perchnogion; nid ydym yn berchen ar, yn rheoli nac yn archwilio y llety.

Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau ar gyfer ymwelwyr a pherchnogion, fel y gall mwy o bobl ddod i ddarganfod prydferthwch ac arfordir hudolus Gorllewin Cymru, a ein croeso cynnes.